Nhiệt phân hoàn toàn 52 9 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhiệt phân hoàn toàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhiệt phân hoàn toàn 52,9 gam hỗn hợp MCO3, M’CO3 và CuCO3 (M, M’ là kim loại nhóm IIA) trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp 3 oxit và 8,96 lít khí CO2 (đktc). Hòa tan hỗn hợp 3 oxit vào HNO3 loãng dư thu được dung dịch X. Cô cạn X được m gam chất rắn khan. Giá trị m là: A.78,5 B.58,3 C.91,2 D.77,7

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO32- = nCO2 = 0,4 —> m kim loại = 52,9 – 0,4.60 = 28,9 Bảo toàn điện tích —> nNO3- = 2nCO32- = 0,8 —> m muối = 28,9 + 0,8.62 = 78,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP