Dẫn V lít khí CO2 vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn V lít khí CO2 và...

-1
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn V lít khí CO2 vào dung dịch chứa Ca(OH)2 thu được 10g kết tủa và dung dịch Z. Đun nóng dung dịch Z lại thấy xuất hiện thêm 5g kết tủa nữa. Hãy xác định giá trị V?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
1
CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O 0,1………………………….0,1 2CO2 + Ca(OH)2 —> Ca(HCO3)2 2a………………………………a Ca(HCO3)2 —> CaCO3 + CO2 + H2O a……………………….a —> nCaCO3 lần 2 = a = 0,05 —> nCO2 tổng = 0,1 + 2a = 0,2 —> V = 4,48 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP