Oxi hóa hoàn toàn 4 92g một hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa hoàn toàn 4,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa hoàn toàn 4,92g một hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, N và O) sau đó cho sản phẩm lần lượt qua bình chứa H2SO4 đặc và bình chứa KOH thì thấy khối lượng bình chứa H2SO4 đặc tăng thêm 1,8g và bình chứa KOH tăng thêm 10,56g. Ở thí nghiệm khác khi nung 6,15g hợp chất đó với CuO thì thu được 0,55l (đktc) khí nitơ. Hãy xác định hàm lượng %C, %H, %O và %N ở hợp chất A

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bình H2SO4 hấp thụ H2O —> nH2O = 0,1 —> nH = 2nH2O = 0,2 —> %H = 4,065% Bình KOH hấp thụ CO2 —> nCO2 = 0,24 —> nC = nCO2 = 0,24 —> %C = 58,537% nN2 = 0,025 —> %N = 0,025.28/6,15 = 11,382% —> %O = 100% – %C – %H – %N = 26,016%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP