Cho 10 72g hỗn hợp Fe và Cu...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10,72g hỗn hợp F...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10,72g hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với 500ml dung dịch AgNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A và 35,84g chất rắn B a) Chứng minh B không phải hoàn toàn là Ag b) Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 12,8g chất rắn. Tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu và nồng độ mol của dung dịch AgNO3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Nếu B chỉ có Ag thì Fe, Cu phản ứng hết. Khi đó đặt x, y là số mol Fe, Cu —> 56x + 64y = 10,72 và nAg = 2x + 2y = 35,84/108 Hệ vô nghiệm —> B phải có kim loại dư Đặt a, b, c là số mol Fe, Cu phản ứng và Cu dư —> 56a + 64(b + c) = 10,72 mB = 108(2a + 2b) + 64c = 35,84 m rắn = 160a/2 + 80b = 12,8 —> a = 0,1; b = 0,06; c = 0,02 Từ đó tính %Fe, %Cu nAgNO3 = 2a + 2b = 0,32 —> CM = 0,64

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP