Hỗn hợp A gồm một peptit X và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp A gồm một pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp A gồm một peptit X và một peptit Y (tổng số liên kết peptit trong 2 loại phân tử là 5) với tỉ lệ mol nX : nY = 2 : 1. Khi thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp A thu được 5,625 gam glyxin và 10,86 gam tyrosin. Tính giá trị m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGly = 0,075 và nTyr = 0,06 —> Gly : Tyr = 5 : 4 X + 2Y —> [(Gly)5(Tyr)4]k + 2H2O X + Y = 5 —> Min(X + 2Y + 2) = 8 và Max(X + 2Y + 2) = 11 —> 8 ≤ 11k – 1 ≤ 11 —> k = 1 Vậy: X + 2Y —> (Gly)5(Tyr)4 + 2H2O …………………..0,015………..0,03 Bảo toàn khối lượng —> mA = m(Gly)5(Tyr)4 + mH2O = 14,865

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP