Đun nóng 0 1 mol hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đun nóng 0,1 mol hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đun nóng 0,1 mol hỗn hợp gồm tripeptit X và peptapeptit Y (đều mạch hở) cần dùng 360 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 38 gam hỗn hợp gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Số nguyên tử hidro trong peptapeptit Y là: A.31 B.27 C.25 D.29

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt x, y là số mol X, Y —> x + y = 0,1 và nNaOH = 3x + 5y = 0,36 —> x = 0,07 và y = 0,03 Bảo toàn khối lượng —> mPeptit = 25,4 —> 0,07X + 0,03Y = 25,4 Do M peptit = 254 nên X lấy các giá trị 189, 203, 217, 231 —> X = 203 và Y = 373 là nghiệm phù hợp. X là (Gly)2(Ala) và Y là (Gly)2(Ala)2Val —> Y có 27H

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP