Cho m g Fe tá dụng hết với...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m(g) Fe tá dụng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m(g) Fe tá dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thể tích khí SO2 (dktc) thu được là 10,08 lít. Tính m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nSO2 = 0,45 Bảo toàn electron: 3nFe = 2nSO2 —> nFe = 0,3 —> mFe = 16,8 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP