Cho 108 5g canxiphotphat tác dụng với 100g...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 108,5g canxiphot...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 108,5g canxiphotphat tác dụng với 100g dung dịch H2SO4 49%. Tính khối lượng từng muối thu được, giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCa3(PO4)2 = 0,35 nH2SO4 = 0,5 nPO43- = 0,7 và nH+ = 1 —> Sản phẩm gồm HPO42- và H2PO4- Bảo toàn S —> nCaSO4 = 0,5 Đặt a, b là số mol CaHPO4 và Ca(H2PO4)2 Bảo toàn Ca —> a + b + 0,5 = 0,35.3 Bảo toàn P —> a + 2b = 0,35.2 —> a = 0,4 và b = 0,15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP