Hợp chất X có công thức phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X có công t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt bằng 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH2=CHCOONH4 B. H­2N-C2H4COOH C. H2NCOO-CH2CH3 D. H2NCH2COO-CH3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C : H : N : O = %C/12 : %H/1 : %N/14 : %O/16 = 3,37 : 7,865 : 1,12 : 2,25 = 3 : 7 : 1 : 2 —> X là C3H7NO2 —> nRCOONa = nX = 0,05 —> RCOONa = 97: NH2-CH2-COONa Vậy X là NH2-CH2-COO-CH3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP