Để đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Để đốt cháy hoàn toà...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Để đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ A (C,H,O) cần dùng một khối lượng oxi gấp 8 lần so với lượng oxi có trong A, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ là 22:9. Tìm công thức phân tử của A biết khi hóa hơi 2,9 gam A thu được thể tích bằng với thể tích của 0,2 gam He (dkc).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nA = nHe ⇔ 2,9/MA = 0,2/4 —> MA = 58 mCO2/mH2O = 22 : 9 —> nCO2 : nH2O = 1 : 1 —> A có dạng CnH2nOz Để đốt A cần mO2 = 8.16z —> nO2 = 4z nCO2 = nH2O = n Bảo toàn O —> z + 2.4z = 2n + n MA = 14n + 16z = 58 —> n = 3 và z = 1 —> A là C3H6O

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP