Oxi hóa hoàn toàn 5 285g Paracetamol bằng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Oxi hóa hoàn toàn 5,...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Oxi hóa hoàn toàn 5,285g Paracetamol bằng CuO dư, dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi kết thúc thí nghiệm, thấy khối lượng bình 1 tăng 2,835g, bình 2 tạo 55,16g kết tủa và còn 0,392l khí (dktc) thoát ra. Tìm CTPT của paracetamol biết CTPT trùng với công thức đơn giản nhất

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bình 1 hấp thụ H2O —> nH = 2nH2O = 0,315 Bình 2 hấp thụ CO2 —> nC = nCO2 = nBaCO3 = 0,28 Khí thoát ra là N2 —> nN = 2nN2 = 0,035 nO = (5,285 – mC – mH – mN)/16 = 0,07 —> C : H : N : O = 0,28 : 0,315 : 0,035 : 0,07 = 4 : 4,5 : 0,5 : 1 = 8 : 9 : 1 : 2 —> C8H9NO2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP