Cho 9 6 gam kim loại R tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 9,6 gam kim loại...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 9,6 gam kim loại R tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 c mol/lit vừa đủ, thu được 2,24 lít khí A (là khí duy nhất, đktc) và dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 59,2 gam muối khan. Khí A không thể là: A. N2O B. N2 C. NO D. NO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
A không thể là N2 vì: nN2 = 0,1 và nNH4+ = x —> m muối = 9,6 + 62(0,1.10 + 8x) + 80x ≥ 71,6 với mọi x —> Vô lý vì m muối = 59,2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP