Hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4 có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm FeO và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm FeO và Fe3O4 có số mol tương ứng là x, y. Hòa tan hoàn toàn X bằng dung dịch HNO3 dư, thu được hỗn hợp khí Y gồm NO và N2O với số mol tương ứng lần lượt là a và b. Tìm mối liên hệ giữa x, y, a, b.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bảo toàn electron: x + y = 3a + 8b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP