Điện phân với điện cực trơ dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân với điện c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa a mol FeCl3, b mol CuCl2; 0,2 mol HCl sau thời gian t có 6,4 gam một chất rắn sinh ra ở catot. Giữ nguyên chất rắn ở catot, điện phân tiếp một thời gian t nữa thì có tổng cộng 18 gam chất rắn ở catot. Điện phân thêm một thời gian t nữa thì catot có tổng cộng 20,8 gam chất rắn và thoát ra thêm 3,36 lít khí (đktc). Tỉ lệ a : b là A. 4/3 B. 3/2 C. 5/3 D. 7/4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,2 —> nH2 do điện phân HCl = 0,1 Trong khi đó nH2 tổng = 0,15 —> H2O đã bị điện phân —> Các cation kim loại bị điện phân hết. —> 56a + 64b = 20,8 (1) Trong t giây đầu tiên: Fe3+ + 1e —> Fe2+ a………..a………..a Cu2+ + 2e —> Cu 0,1……..0,2…….0,1 Như vậy cứ t giây thì lượng electron trao đổi là a + 0,2 —> Trong toàn thời gian 3t giây thì lượng electron trao đổi là 3a + 0,6 Bảo toàn electron: 3a + 2b + 0,15.2 = 3a + 0,6 (2) (1)(2) —> a = 0,2 và b = 0,15 —> a/b = 4/3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP