Cho m1 gam bột sắt vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m1 gam bột sắt v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m1 gam bột sắt vào dung dịch A chứa đồng thời AgNO3, Cu(NO3)2, khuấy đều cho phản ứng kết thúc thu được m2 gam hỗn hợp rắn B và dung dịch C. Cho dung dịch C (có chứa Cu(NO3)2 dư 1/3) tác dụng với lượng dư dung dịch xút tạo ra a gam kết tủa D, lọc lấy D đem nung trong không khí cho đến khi khối lượng không đổi thì được b gam chất rắn E. Hòa tan hết B trong dung dịch HNO3 loãng thu được V lit khí đo ở đktc. a) Hãy lập biểu thức tính giá trị m1 và m2 theo a và b b) Cho a = 7,36 gam; b = 6,4 gam. Tính giá trị m1, m2 và V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
C chứa Cu(NO3)2 dư nên Fe, AgNO3 phản ứng hết Đặt nAgNO3 = 2x, nCu(NO3)2 pư = 2y và nCu(NO3)2 dư = y 2AgNO3 + Fe —> 2Ag + Fe(NO3)2 2x…………..x……….2x………..x Cu(NO3)2 + Fe —> Cu + Fe(NO3)2 2y……………2y……..2y……….2y Dung dịch C chứa Fe(NO3)2 (x + 2y) và Cu(NO3)2 dư (y): 2Fe(NO3)2 —> 2Fe(OH)2 —> Fe2O3 x+2y………………..x+2y……….0,5(x+2y) Cu(NO3)2 —> Cu(OH)2 —> CuO y……………………..y…………….y mD = 90(x + 2y) + 98y = a mE = 160.0,5(x + 2y) + 80y = b —> x = (34,75b – 30a)/80 và y = (8a – 9b)/64 m1 = 56(x + 2y) = 8,575b – 7a m2 = 2x.108 + 2y.64 = 75,825b – 65a Cho a = 7,36 gam; b = 6,4 gam: m1 = 3,36 m2 = 6,88 B gồm Ag (2x = 0,04) và Cu (2y = 0,04) —> 3nNO = nAg + 2nCu —> nNO = 0,04 —> V = 0,896 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP