Đốt cháy hoàn toàn 9 9 gam chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 9...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 9,9 gam chất hữu cơ (A) gồm 3 nguyên tố C, H và Cl. Sản phẩm tạo thành cho qua bình đựng H2SO4 đậm đặc và Ca(OH)2 thì thấy khối lượng các bình này tăng lần lượt là 3,6 gam và 8,8 gam. a/ Tìm công thức nguyên (A). b/ Xác định CTPT, biết (A) chỉ chứa 2 nguyên tử Clo.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bình H2SO4 hấp thụ H2O —> nH2O = 0,2 Bình Ca(OH)2 hấp thụ CO2 —> nCO2 = 0,2 nC = nCO2 = 0,2 nH = 2nH2O = 0,4 —> nCl = (mA – mC – mH)/35,5 = 0,2 —> C : H : Cl = 1 : 2 : 1 —> CTĐGN: CH2Cl —> CTN: (CH2Cl)n A chứa 2 nguyên tử Cl nên n = 2 —> CTPT: C2H4Cl2

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP