Hòa tan hoàn toàn 10 3 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 10,3 gam hỗn hợp gồm 4 kim loại là X, Y, Z (có hóa trị I trong hợp chất) và T (có hóa trị II trong hợp chất) trong nước thu được dung dịch B và 4,48 lít (đktc) khí H2. Để trung hòa một nửa dung dịch B cần vừa đủ V ml dung dịch H2SO4 0,5M, sau phản ứng đem cô cạn sản phẩm thu được m gam muối sunfat khan. Tìm m và V

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Gọi kim loại chung là R, hóa trị x 2R + 2xH2O —> 2R(OH)x + xH2 0,4/x…………………0,4/x……..0,2 mR = 0,4R/x = 10,3 (1) 2R(OH)x + xH2SO4 —> R2(SO4)x + 2xH2O 0,4/x…………..0,2………….0,2/x —> Vdd = 0,4 lít mR2(SO4)x = (2R + 96x).0,2/x = 0,4R/x + 96.0,2 Thế (1) —> mR2(SO4)x = 29,5 Do chỉ trung hòa 1 nửa B nên Vdd = 0,2 lít và mR2(SO4)x = 14,75

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP