Đốt cháy 2 24 gam kim loại X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 2,24 gam ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 2,24 gam kim loại X trong bình khí clo lấy vừa đủ, thì sau phản ứng xong thu được 6,5 gam một muối clorua XCl3. a) Xác định X? b) Để điều chế được lượng khí clo tham gia phản ứng trên người ta cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với 75 ml dung dịch HCl 4M. Tính hiệu suất phản ứng?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCl2 = (6,5 – 2,24)/71 = 0,06 2X + 3Cl2 —> 2XCl3 0,04….0,06 —> MX = 56: X là Fe MnO2 + 4HCl —> MnCl2 + Cl2 + 2H2O 0,2……….0,3 0,06……..0,24………………..0,06 —> H = 0,24/0,3 = 80%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP