Đốt m gam hỗn hợp FeS và FeS2...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt m gam hỗn hợp Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt m gam hỗn hợp FeS và FeS2 bằng 28 lít hỗn hợp X gồm O2, O3, N2 (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,12 thu được 5m/6 gam (chỉ gồm 1 chất) và 26,32 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm SO2 và N2 có tỉ khối với không khí là d. Xác định m và d.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe2O3 = 5m/6.160 = m/192 —> nFe = m/96 nS = (m – mFe)/32 = 5m/384 —> nN2 = 1,175 – 5m/384 Đặt a, b là số mol O2 và O3 nX = a + b + (1,175 – 5m/384) = 1,25 (1) mX = 32a + 48b + 28(1,175 – 5m/384) = 1,25.2.20,12 (2) Bảo toàn electron: 4a + 6b = 3m/96 + 4.5m/384 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,075; b = 0,75; m = 57,6 nSO2 = 5m/384 = 0,75 nN2 = 1,175 – 5m/384 = 0,425 —> d = 1,76

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP