Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 100 ml dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 100 ml dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 0,5M và NaCl 1,5M cho tới khi H2O bắt đầu điện phân ở cả hai điện cực thì dừng lại. Dung dịch sau khi điện phân có thể hòa tan tối đa m gam Al2O3. Giá trị của m là A. 2,55 B. 4,50 C. 7,65 D. 10,20

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCu(NO3)2 = 0,05 nNaCl = 0,15 Cu(NO3)2 + 2NaCl —> Cu + Cl2 + 2NaNO3 0,05…………..0,1 2NaCl + 2H2O —> H2 + Cl2 + 2NaOH 0,05…………………………………..0,05 2NaOH + Al2O3 —> NaAlO2 + H2O 0,05………0,025 —> mAl2O3 = 2,55

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP