Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 tỷ lệ...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp Na2CO3 v...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 (tỷ lệ số mol tương ứng là 2:1) vào bình chứa dung dịch Ba(HCO3)2 thu được m gam kết tủa X và dung dịch Y. Thêm tiếp dung dịch HCl 1M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 320ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 160ml dung dịch NaOH 1M. Tính m: A.7,88 B.11,82 C.9,456 D.15,76

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP