Cho 26 5 gam hỗn hợp gồm Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 26,5 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 26,5 gam hỗn hợp gồm Al, Mg, Zn tác dụng với O2 dư thì thu được 52,1 gam chất rắn. Mặt khác nếu cho 39,75 gam hỗn hợp trên tác dụng với HNO3 thì thu được V lít khí N2O. Tính V.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Trong oxit: nO = (52,1 – 26,5)/16 = 1,6 —> ne = 2nO = 3,2 mol 26,5 gam kim loại nhường 3,2 mol electron —> 39,75 gam kim loại nhường 4,8 mol electron —> nN2O = 4,8/8 = 0,6 mol —> V = 13,44 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP