Hỗn hợp khí X gồm một ankin M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp khí X gồm mộ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp khí X gồm một ankin M và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 2:3. Nung 0,75 mol hỗn hợp X một thời gian xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với với H2 bằng 21,375. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau phản ứng hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 40 gam. Tìm công thức phân tử của M

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X chứa CnH2n-2 (0,3) và H2 (0,45) nBr2 = 0,25 Đặt nH2 phản ứng = x Bảo toàn liên kết pi: 0,3.2 = x + 0,25 —> x = 0,35 nH2 phản ứng = nX – nY —> nY = 0,4 Bảo toàn khối lượng: mX = mY = 0,4.21,375.2 = 17,1 —> 0,3(14n – 2) + 0,45.2 = 17,1 —> n = 4 Vậy M là C4H6

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP