Cho 27 4 gam kim loại Bari vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 27,4 gam kim loạ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 27,4 gam kim loại Bari vào 500 gam dung dịch hỗn hợp (NH4)2SO4 1,32% và CuSO4 2%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C. a) Tính thể tích khí A (dktc) b) Lấy kết tủa B rửa sạch đem nung ở nhiệt độ cao đến khi khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn? c) Tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch C d) Để trung hòa hoàn toàn dung dịch C người ta dùng hết V lít dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,25M. Tính V

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ba + 2H2O —> Ba(OH)2 + H2 0,2…………………..0,2……..0,2 n(NH4)2SO4 = 0,05; nCuSO4 = 0,625 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + 2NH3 + 2H2O 0,05…………….0,05……………0,05…….0,1 CuSO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + Cu(OH)2 0,0625…….0,0625……….0,0625…..0,0625 Khí A gồm H2 (0,1) và NH3 (0,1) —> VA = 6,72 lít Kết tủa B gồm BaSO4 (0,1125) và Cu(OH)2 (0,0625). Nhiệt phân thu BaSO4 (0,1125) và CuO (0,0625) —> m rắn = 31,2125 Dung dịch C chứa Ba(OH)2 dư (0,0875) mddC = mBa + 500 – m khí – mBaSO4 – mCu(OH)2 = 492,9625 —> C%Ba(OH)2 = 3,04% nHCl = 0,5V và nH2SO4 = 0,25V —> 0,5V + 0,25V.2 = 0,0875.2 —> V = 0,175 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP