Cho 41 23 gam hỗn hợp gồm axit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 41,23 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 41,23 gam hỗn hợp gồm axit glutamic và tripeptit Lys-Ala-Gly phản ứng với 200 ml dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cho 400 ml dung dịch NaOH 2M vào X thì phản ứng vừa đủ tạo thành dung dịch Y. Cô cạn Y thì thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là A. 66,42 B. 70,27 C. 54,89 D. 63,31

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGlu = a và nLys-Ala-Gly = b —> 147a + 274b = 41,23 (1) Dung dịch Y chứa: NH2-C3H5(COO-)2: a mol (NH2)2C5H9-COO-: b mol NH2-CH2-COO-: b mol NH2-CH(CH3)-COO-: b mol Cl-: 0,2 Na+: 0,8 Bảo toàn điện tích cho Y: 2a + 3b + 0,2 = 0,8 (2) (1)(2) —> a =

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP