Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 150...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ từng giọt ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 150 ml dung dịch HCl 1M vào 200 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nHCl = 0,15; nNa2CO3 = 0,1 và nNaHCO3 = 0,04 HCl + Na2CO3 —> NaHCO3 + NaCl 0,15…….0,1 0,1………0,1……………0,1 0,05……..0 HCl + NaHCO3 —> NaCl + CO2 + H2O 0,05…….0,14 0,05…….0,05………………0,05 —> nCO2 = 0,05 (CHÚ Ý: Đặt tiêu đề là đoạn đầu của đề bài)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP