Từ rượu CH3CH2CH2OH và các chất phụ gia...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Từ rượu CH3CH2CH2OH ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Từ rượu CH3CH2CH2OH và các chất phụ gia có đủ viết phương trình điều chế: a) etylen glycol b) Nhựa PVC

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
CH3-CH2-CH2-OH —> CH2=CH-CH3 + H2O CH2=CH-CH3 + H2 —> CH3-CH2-CH3 CH3-CH2-CH3 —> CH2=CH2 + CH4 CH2=CH2 + KMnO4 + H2O —> C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 CH2=CH2 + Cl2 —> CH2Cl-CH2Cl CH2Cl-CH2Cl —> CH2=CH-Cl + HCl CH2=CH-Cl —> PVC

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP