Cho 52 8 gam hỗn hợp rắn X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 52,8 gam hỗn hợp...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 52,8 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe3O4, Cu(NO3)2 và Cu vào dung dịch chứa 0,6 mol H2SO4, đun nóng. Sau khi kết phản ứng phản ứng thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y chỉ chứa 2 muối có khối lượng m gam. Cho bột Cu vào dung dịch Y không thấy phản ứng hóa học xảy ra. Giá trị của m là? A. 92,8 B. 96,6 C. 94,8 D. 94,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Y chứa FeSO4 và CuSO4. X chứa Fe3O4 (a), Cu(NO3)2 (b) và Cu (c) mX = 232a + 188b + 64c = 52,8 (1) Bảo toàn N —> nNO = 2b —> nH+ = 1,2 = 2.4a + 4.2b (2) Bảo toàn electron: 2a + 2b.3 = 2c (3) (1)(2)(3) —> a = 0,05; b = 0,1; c = 0,35 Y chứa Fe2+ (3a = 0,15), Cu2+ (b + c = 0,45) và SO42- (0,6) —> m = 94,8

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP