Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 15 gam glyxin và...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là A. 0,4 B. 0,2 C. 0,6 D. 0,3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nGly = 0,2 nHCl = (29,6 – 15)/36,5 = 0,4 —> nNaOH = nGly + nHCl = 0,6 —> V = 0,6 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP