Hòa tan 29 4 gam hỗn hợp Al...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 29,4 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 29,4 gam hỗn hợp Al, Cu, Mg vào 600 gam dung dịch HCl 7,3% (có dư) thu được 11,2 lít khí A, dung dịch B và chất rắn C nặng 19,2 gam. a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu. b. Tính nồng độ % các chất trong dung dịch B. c. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, tính khối lượng kết tủa thu được.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Chất rắn C là Cu —> %Cu = 65,31% Đặt a, b là số mol Mg, Al Mg + 2HCl —> MgCl2 + H2 a……..2a…………..a………a 2Al + 6HCl —> 2AlCl3 + 3H2 b……….3b……….b………..1,5b —> 24a + 27b + 19,2 = 29,4 nH2 = a + 1,5b = 0,5 —> a = b = 0,2 —> %Mg = 16,33% và %Al = 18,36% nHCl ban đầu = 1,2 nHCl phản ứng = 2a + 3b = 1 —> nHCl dư = 0,2 mddB = mAl + mMg + mddHCl – mH2 = 609,2 C%MgCl2 = 3,12% C%AlCl3 = 4,38% C%HCl dư = 1,20% MgCl2 + 2AgNO3 —> 2AgCl + Mg(NO3)2 AlCl3 + 3AgNO3 —> 3AgCl + Al(NO3)3 HCl dư + AgNO3 —> AgCl + HNO3 —> nAgCl = 1,2 —> mAgCl = 172,2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP