Trong một bình kín chứa đầy 15 lít...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Trong một bình kín c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Trong một bình kín chứa đầy 15 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Sục vào bình lượng CO2 có giá trị biến thiên 0,12 ≤ n ≤ 0,26 mol. Hỏi khối lượng chất kết tủa thu được sẽ biến thiên trong khoảng giá trị nào

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCa(OH)2 = 0,15 nCO2 = 0,12 —> nCaCO3 = 0,12 nCO2 = 0,15 —> nCaCO3 max = 0,15 nCO2 = 0,26 —> nCaCO3 = 0,04 —> 0,04 ≤ nCaCO3 ≤ 0,15 —> 4 ≤ mCaCO3 ≤ 15

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP