Cho 3 024 gam một kim loại M...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 3,024 gam một ki...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất) có tỉ khối đối với H2 bằng 22.Khí NxOy và kim loại M là: A.NO và Mg B.NO2 và Al C.N2O và Al D.N2O và Fe

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP