Điện phân 0 5 lít dung dịch AgNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân 0,5 lít du...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân 0,5 lít dung dịch AgNO3 aM với I=2A, sau t giây thấy khối lượng catot thay đổi 2,16 gam, dung dịch X (không tạo được kết tủa với NaCl, catot chưa giải phóng khí) và giải phóng V ml khí (đktc) ở anot. Giá trị của a, V, t là A. 0,04 ; 965 ; 112 B. 0,04 ; 1930;125,7 C. 0,04 ; 1158 ; 112 D. 0,02 ; 965 ; 168

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nAg = 0,02 = It/F —> t = 965s 4AgNO3 + 2H2O —> 4Ag + O2 + 4HNO3 0,02……………………..0,02…0,005 —> a = 0,04M và V = 0,112 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP