Hỗn hợp T gồm P Q là hai...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp T gồm P, Q l...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp T gồm P, Q là hai alfa-aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng với glyxin. Lần lượt lấy 16x mol, 12x mol và 10x mol T để tạp ra các peptit mạch hở tương ứng X, Y và Z. Cho hỗn hợp H gồm X, Y, Z với khối lượng như trên tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, co cạn dung dịch sau phản ứng thu được 47,5gam hai muối khan có số mol bằng nhau. Đốt cháy hết lượng muối khan trong oxi thu được 27,36gam H2O. Biết số mol X bằng 4/7 lần số mol H, số nguyên tử N trong X không quá 6 và tổng số nguyên tử N của ba peptit bằng 20. % khối lượng của Z trong H gần nhất với: A. 21% B. 25% C. 26% D. 22% Em cảm ơn ạ.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP