Cho 11 6 gam muối FeCO3 tác dụng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,6 gam muối Fe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3, được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu gam bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra? A. 14,4 B. 7,2 C. 16 D. 32

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCO3 = 0,1 —> Dung dịch X chứa Fe(NO3)3 (0,1 mol) Cho HCl dư + Cu vào X, bảo toàn N —> nNO = nNO3- = 0,3 Bảo toàn electron —> 2nCu = 3nNO + nFe3+ —> nCu = 0,5 —> mCu = 32 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP