Hòa tan 1 42 gam hỗn hợp gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan 1,42 gam hỗn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan 1,42 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Cu bằng dung dịch HCl dư, ta thu được dung dịch A, khí B và chất rắn C. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư rồi lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao thì thu được 0,4 gam chất rắn. Mặt khác đốt nóng chất rắn C trong không khí thu được 0,8 gam một oxit màu đen. Cho khí B tác dụng với 0,672 lít Clo (đktc) rồi lấy sản phẩm hòa tan vào 19,72 gam H2O ta thu được dung dịch D. Lấy 5 gam dung dịch D cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thấy tạo thành 0,7175 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng giữa khí B và Clo.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Mg, Al, Cu —> 24a + 27b + 64c = 1,42 (1) Mg —> MgCl2 —> Mg(OH)2 —> MgO a……………………………………………a Al —> AlCl3 —> Al(OH)3 —> NaAlO2 —> nMgO = a = 0,01 Chất rắn C là Cu: nCuO = c = 0,01 (1) —> b = 0,02 nH2 = a + 1,5b = 0,04 nCl2 = 0,03 H2 + Cl2 —> 2HCl x……..x…………2x —> mdd D = mHCl + mH2O = 73x + 19,72 Trong 5 gam dung dịch D chứa: nHCl = nAgCl = 0,005 Tỉ lệ: 73x + 19,72 gam D chứa 2x mol HCl 5 gam D chứa 0,005 mol HCl —> 5.2x = 0,005(73x + 19,72) —> x = 0,01 —> H = nCl2 pư / nCl2 bđ = 33,33%

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP