Cho m gam hỗn hợp X gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp X ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp X gồm Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 6,72 gam NaHCO3 và 4,44 gam CaCl2, sau phản ứng thu được 7 gam kết tủa và thấy thoát ra 0,896 lít khí. Giá trị của m là: A. 1,2 B. 1,66 C. 1,56 D. 1,72

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Ca và Na —> nH2 = a + 0,5b = 0,04 (1) nNaHCO3 = 0,08 và nCaCl2 = 0,04 nOH- = 2nH2 = 0,08 —> nCO32- = 0,08 Vì nCaCO3 = 0,07 nên Ca2+ hết. —> a + 0,04 = 0,07 (2) (1)(2) —> a = 0,03 và b = 0,02 —> m = 1,66

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP