Hoà tan hết m gam hỗn hợp CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoà tan hết m gam hỗ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoà tan hết m gam hỗn hợp CuO, Fe3O4 và Al2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư, được dd X. Cho dung dịch NaOH dư vào X, phản ứng giễu diễn theo sơ đồ sau, giá trị của m là A. 28,48 B. 31,52 C. 33,12 D. 26,88

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Sơ đồ đâu em? Phần tiêu đề là đoạn đầu của đề chứ không phải câu hỏi em nhé, ví dụ bài này tiêu đề là “Hoà tan hết m gam hỗn hợp CuO, Fe3O4 và Al2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư, được dung dịch X”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP