Hòa tan hoàn toàn 10 2 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam hỗn hợp X gồm kim loại M (hóa trị 2, nguyên tử khối nhỏ hơn 100), FeCO3, Ag bằng dung dịch HNO3 (vừa đủ) thu được hỗn hợp A gồm 2 chất khí có tỷ khối đối với H2 bằng 19,2 và dung dịch B. Cho B tác dụng vừa đủ với 0,3475 mol NaOH trong dung dịch, tạo kết tủa. Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối không đổi được m gam chất rắn. Hãy tìm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X? Xác định kim loại M và tính giá trị của m. Biết trong X khối lượng FeCO3 bằng khối lượng của M; mỗi chất trong X khi tác dụng với dụng với dung dịch HNO3 ở trên chỉ cho 1 sản phẩm khử.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP