Nung hỗn hợp gồm 5 6 gam Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung hỗn hợp gồm 5,6...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam Fe và 3,2 gam Cu với 5,76 gam S đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn X. Cho toàn bộ lượng X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được khí Y. Thể tích Pn(NO3)2 1M tối thiểu cần dùng để hấp thụ hết khí Y là A. 120 ml B. 180 ml C. 150 ml D. 100 ml

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = 0,1; nCu = 0,05 và nS = 0,18 Bảo toàn electron —> 2nFe + 2nCu = 2nS phản ứng —> nS phản ứng = 0,15 —> nPb(NO3)2 = nH2S = 0,15 —> V = 150 ml

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP