Cho 28 gam Fe vào cốc đựng dung...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 28 gam Fe vào cố...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 28 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HNO3 thì thu được 2,24 lít NO (đktc). Cho tiếp lượng dư H2SO4 loãng vào cốc, kết thúc phản ứng thu được 2,24 lít NO duy nhất (đktc) và dung dịch A. Dung dịch A làm mất màu V lít dung dịch KMnO4 0,1M. Tìm giá trị của V? A. 1,2 B. 1,8 C. 0,6 D. 0,9

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNO tổng = 0,2 nFe = 0,5 Bảo toàn electron: 3nFe = 3nNO + 5nKMnO4 —> nKMnO4 = 0,18 —> V = 1,8 lít

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP