câu 1: Hòa tan 4g NaOH vào 1...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon câu 1: Hòa tan 4g Na...

-2
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
câu 1: Hòa tan 4g NaOH vào 1 lít nước. Tính pH của dung dịch ? câu 2: Để trung hòa 50ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HCL 1m và H2SO4 0,75m thì cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,25m ? câu 3: tính pH của dung dịch KOH 0,001m và pH của dung dịch HNO3 0,1m quoctoan2k1 đã chọn câu trả lời 12.12.2017 Bình luận(0)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP