Cho 10 gam hỗn hợp hai kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 10 gam hỗn hợp h...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 10 gam hỗn hợp hai kim loại Cu và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 2M đặc nóng thu được 11,2 lít khí NO2 thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch X. a. Viết các phương trình hóa học xảy ra. tính phần trăm khối lượng các kim loại trong hỗn hợp đầu. b. Tính nồng độ dung dịch HNO3 đã dùng.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Mg và Cu Mg + 4HNO3 —> Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O a……….4a………………..a…………2a Cu + 4HNO3 —> Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O b…………4b………………b…………2b m kim loại = 24a + 64b = 10 nNO2 = 2a + 2b = 0,5 —> a = 0,15 và b = 0,1 —> mMg = 3,6 và mCu = 6,4 nHNO3 = 4a + 4b = 1 —> Vdd = 0,5 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP