Giải thích tại sao khi cho dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Giải thích tại sao k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Giải thích tại sao khi cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 lại có khí CO2 thoát ra?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Na2CO3 + AlCl3 + H2O —> Al(OH)3 + CO2 + NaCl Na2CO3 có tính kiềm do CO32- bị thủy phân. AlCl3 có tính axit do Al3+ bị thủy phân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP