Nêu hiện tượng chi tiết xảy ra ở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nêu hiện tượng chi t...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nêu hiện tượng chi tiết xảy ra ở 2 điện cực khi điện phân dung dịch CuSO4 (các điện cực bằng graphit). Giải thích hiện tượng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Tại anot xảy ra quá trình oxi hóa H2O, có hiện tượng sủi bọt khí: 2H2O —> O2 + 4H+ + 4e Tại catot xảy ra quá trình khử Cu2+, có hiện tượng Cu màu đỏ bám vào điện cực: Cu2+ + 2e —> Cu

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP