Hòa tan hết m gam gồm Mg CuO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết m gam gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết m gam gồm Mg, CuO, Cu(NO3)2 trong dung dịch chứa x mol HNO3, 0,4 mol H2SO4 loãng, kết thúc phản ứng được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hoà khối lượng 53,18 gam và hỗn hợp khí Y gốm 2 đơn chất khí có tỉ khối do với H2 là 9,125. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thu được (m + 10,01) gam kết tủa Z. Nung Z ngoài không khí thu được (m + 3,08) gam rắn khan. Giá trị của x là A. 0,12 B. 0,08 C. 0,04 D. 0,06

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Y gồm 2 đơn chất là N2 và H2 nên X chỉ chứa các muối sunfat. Đặt a, b, c là số mol Mg, CuO, Cu(NO3)2 X chứa Mg2+ (a), Cu2+ (b + c), NH4+ (d) và SO42- (0,4) Bảo toàn điện tích: 2a + 2(b + c) + d = 0,4.2 (1) m muối = 24a + 64(b + c) + 18d + 96.0,4 = 53,18 (2) mZ = 58a + 98(b + c) = 24a + 80b + 188c + 10,01 (3) m rắn = 40a + 80(b + c) = 24a + 80b + 188c + 3,08 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,26; b = 0,115; c = 0,01; d = 0,03 MY = 18,25 —> Y gồm N2 (5y) và H2 (3y) Bảo toàn N —> x + 2c = d + 2.5y (5) Bảo toàn electron —> 2a = 10.5y + 2.3y + 8d (6) (5)(6) —> x = 0,06 và y = 0,005

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP