Hoox hợp X chứ ba peptit mạch hở...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hoox hợp X chứ ba pe...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hoox hợp X chứ ba peptit mạch hở có cùng số nguyên tử C và este của alpha aminoaxit. Đun nóng 0,4 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được Ancol Y số mol là 0,25 và hỗn hợp Z gồm ba muối glyxin, alanin và valin. Đốt chaty toàn bộ Z với Oxi vừa đỉnh hun đượcCO2, N2, 27,9 gam H2O, 31,8 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng muối alanin trong Z A. 26,4 B. 8,8 C. 13,2 D. 17,6

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP