Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon trong 0...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn m...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon trong 0,5 lít hỗn hợp của nó với CO2 bằng 2,5 lít O2 thu được 3,4 lít khí. Hỗn hợp này sau khi ngưng tụ hết hơi nước còn 1,8 lít, tiếp tục cho hỗn hợp khí còn lại qua dung dịch kiềm dư thì còn lại 0,5 lít khí. Các thể tích được đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. Công thức của hidrocacbon là A. C4H10 B. C3H8 C. C4H8 D. C3H6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
V H2O = 3,4 – 1,8 = 1,6 V CO2 = 1,8 – 0,5 = 1,3 V O2 dư = 0,5 —> nO2 phản ứng = 2 Bảo toàn O: 2VCO2 ban đầu + 2VO2 = 2VCO2 + VH2O —> VCO2 ban đầu = 0,1 —> Vhidrocacbon = 0,4 Số C = (1,3 – 0,1)/0,4 = 3 Số H = 2.1,6/0,4 = 8 —> C3H8

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP