Hợp chất X mạch hở có công thức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hợp chất X mạch hở c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H9NO2. Cho 15,45 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 16,2 B. 12,3 C. 14,1 D. 14,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX = 0,15 Z làm mất màu Br2 nên có ít nhất 3C, vậy Y là CH3NH2 —> X là CH2=CH-COONH3-CH3 —> nCH2=CH-COONa = nX = 0,15 —> m muối = 14,1 gam

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP