Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện phản ứng n...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp X gồm Al và Fe3O4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y (Biết Fe3O4 chỉ bị khử về Fe). Chia Y thành hai phần: Phần 1: Cho tác dụng với NaOH dư thu được 0,15 mol H2, dung dịch Z và phần không tan T. Cho toàn bộ phần không tan T tác dụng với HCl dư thu được 0,45 mol H2. Phần 2: Cho tác dụng với HCl thu được 1,2 mol H2. Giá trị của m là A. 173,8 B. 144,9 C. 135,4 D. 164,6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Phần 1: Với NaOH: nH2 = 0,15 —> nAl = 0,1 Với HCl: nH2 = 0,45 —> nFe = 0,45 8Al + 3Fe3O4 —> 4Al2O3 + 9Fe 0,4…….0,15………….0,2….← 0,45 Vậy phần 1 chứa: Al (0,1), Fe (0,45), Al2O3 (0,2) —> Phần 2 chứa Al (0,1k), Fe (0,45k), Al2O3 (0,2k) —> 0,1k.3 + 0,45k.2 = 1,2.2 —> k = 2 Vậy Phần 2 gấp 2 lần phần 1 —> mX = mY = 3mPhần 1 = 144,9

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP